Publication

Taking justice to people in crisis: Mobile legal clinics

The Nepal Mobile Legal Clinic project began with an international collaboration between a Nepal NGOs and a United States (US) professor to acquire grant funding to create mobile legal clinics for people in crisis.

Download PDF

Enhancing and Accelerating Access to Justice of the Earthquake survivors Through Community Mobile Legal Clinic and advocacy.

वि.सं. २०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पबाट पीडित भएकाहरुलाई लक्षित गरी राज्यले प्रदान गरेको सेवा, सुविधा र वस्तुहरुसम्म पीडितहरु को पहुँच अभिवृद्धि गर्न अति भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरु मध्ये सिन्धुपाल्चोक, गोरखा र काठमाडाँै उपत्यकामा निःशुल्क सामुदायिक घुम्ती क्लिनिकहरु सञ्चालन गरी कानुनी परामर्श र कानुनी सचेतना प्रदान गर्ने ....

Download PDF

Annual Report-2017

In the year 2017, FNB Nepal worked for Earthquake victims, Migration awareness, Domestic Violence, Youth and development for the promotion of human right and influenced the development of country directly and indirectly through different innovative activities and community work.

Download PDF

Final Report-CMLC-2016

Final Report-CMLC-2016

Download PDF

भूकम्प पीडीतहरुका लागि कानुनी सहायता सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका-दोस्रो सं

भूकम्प पीडीतहरुका लागि कानुनी सहायता सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका-दोस्रो संस्करण : २०७४ बैशाख

Download PDF

FNB Nepal Annual Report 2016

FNB Nepal Annual Report 2016

Download PDF

Informative Poster about legal services for the earthquake victims

Informative Poster about legal services for the earthquake victims

Download PDF

Informative Poster about domestic violence and its legal remedy

Informative Poster about domestic violence and its legal remedy

Download PDF

भूकम्प पीडीतहरुका लागि कानुनी सहायता सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका

भूकम्प पीडीतहरुका लागि कानुनी सहायता सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका - २०७२ फाल्गुण

Download PDF

घरेलु हिंसा बिरुद्द सामुदायिक घुम्ती कानुनी क्लिनिकको लागि तयार पारिएको स

घरेलु हिंसा बिरुद्द सामुदायिक घुम्ती कानुनी क्लिनिकको लागि तयार पारिएको सचेतना पुस्तिका -२०७२ फाल्गुन

Download PDF